Svenska English
Raceconsulting
RM

Race Consultings resultattjänst

Finnskogsvalsen Officiell slutlig

Tävlingsklasser
 Debutant 
1 deltagare
 Ungdomsrally 
5 deltagare
 4 WD Special 
1 deltagare
 Klass 2 F -1000cc 62-65 
6 deltagare
 Klass 3 F 1000-1300cc 62-65 
2 deltagare
 Klass 4 F 1300-1600cc 62-65 
4 deltagare
 Klass 5 F 1600- 62-65 
15 deltagare
 Klass 6 G1 66-69 
3 deltagare
 Klass 7 G2+H1 70-75 
25 deltagare
 Klass 8 H2+I 76-81 
6 deltagare
 4 WD 
10 deltagare
 A-förare 2wd 
5 deltagare
 B-förare 2wd 
6 deltagare
 C-förare 2wd 
1 deltagare
 Volvo Original C-förare 
4 deltagare
 C-förare Grupp E 
1 deltagare
 Totallista 
93 deltagare
 Totallista RM 
61 deltagare

SS-tider
Lunneskogen
14300m
Solberg
27960m
Kullberg
13650m
Bjurberget
14090m
 On SS 1 
88 st
 After SS 1 
88 st
 On SS 2 
72 st
 After SS 2 
72 st
 On SS 3 
66 st
 After SS 3 
66 st
 On SS 4 
64 st
 After SS 4 
64 st
Kyrkskogen
10710m
 On SS 5 
62 st
 After SS 5 
61 st

Övriga listor
 Bestraffningar 
2 deltagare
 Brutna 
33 deltagare

Press

Valid HTML 4.01! Valid CSS!