Svenska English
Competition
2018-12-29 Hasselasvängen Stenes Minne Official final
Retired
16 competitors
No Driver Reason
3 Lennart Olsson Avåkning ss1
4 Roger Gustafsson Avåkning ss2
6 Stig Andervang Avåkning ss2
9 Roger Ramsell Avåkning SS2
10 Marcus Frändén Avåkning ss2
14 Andreas Frölander motorfäste
20 Johannes Joons Grenrör
21 Eddie Lundqvist Trasig bil före start
28 Anders Hedström Motorfäste
30 Åke Nordin Avåkning SS2
34 Bengt Johansson Teknisk
40 Billy Söderin Avåkning SS2
52 Kalle Morell avåkning
54 Daniel Jonsson Generatorrem efter ss1
65 Tobias Nilsson Teknisk före ss1
69 Fredrik Wistedt Avåkning ss2