Svenska English
Tävling
2019-02-23 Jämtnatta Officiell slutlig
Bestraffningar
4 deltagare
Nr Förare Orsak
6 Stefan Pettersson Ankomst SS 1: 10
28 Tommy Karlsson Ankomst SS 2: 20
41 Jonas Wallin Ej Prisbedömd: Respit tid
42 Frida Bogg Ankomst SS 1: 1:00
Ankomst SS 3: 20